www.maveba.eu

Prejsť na obsah
:. Dispečing
nahlásenie vozidla na odhlásenie a spracovanie

057 445 0669
0902 447 436

:. Predaj náhradných dielov

0949 700 132

:. Vedúci prevádzky

0915 866 922Otvorené

Pondelok - Piatok
07:00 - 15:30
Bookmark and Share
:. V SKRATKE

Zvyšujúce sa potreby priemyselnej a všeobecnej ľudskej činnosti majú za následok zvyšovanie spotrebných predmetov z ľudskej činnosti, čo v skutočnosti nepriaznivo pôsobí na životné prostredie.Z tohoto dôvodu  vzrástaju potreby na recykláciu, premenu na iný produkt, alebo likvidáciu odpadov. Môžeme povedať že z týchto dôvodov vznikla v roku 2002 spoločnosť MAVEBA s.r.o.  
Našim základným cieľom spoločnosti je ochrana a skvalitňovanie životného prostredia. Naším stabilizačným cieľom je zastavenie ohrozenie životného prostredia, nevhodným hospodárením s nebezpečným odpadom, kde patria aj staré motorové vozidlá.

Svoju činnosť sme zamerali na minimalizáciu tvorby odpadov, zhodnotenie odpadov, zavádzanie moderných technológií na recykláciu nebezpečných odpadov starých motorových vozidiel a podporu systémov spracovania odpadov.
 
Sídlo spoločnosti vrátane výrobných priestorov je v Hanušovciach nad Topľou, ktoré tvoria geografický stred východného Slovenska. To dáva možnosť spoločnosti MAVEBA obhospodárovať  svojou činnosťou Prešovský a Košický kraj. To ale neznamená že svoje služby nebudeme poskytovaťaj za hranice spomínaného regiónu, prípadne Slovenska.
 
Spoločnosť MAVEBA uplatňuje recykláciu starých vozidiel úplnou demontážou, prelínajúcou sa s prvkami selektívnej demontáže. Spracovateľská kapacita demontážnej linky je 6000 kusov starých  vozidiel ročne, kategórie M1, N1 aj ostatné stavebné či poľnohospodárske zariadenia. Spoločnosť MAVEBA ponúka svoje služby aj autoservisom v oblasti nebezpečnych odpadov a ostatných odpadov týkajúcich sa motorových vozidiel.

- kolektív MAVEBA s.r.o. -
 
PARTNERSKÉ STRÁNKY
Návrat na obsah