SLUŽBY - MAVEBA s.r.o. EKOLOGICKÁ RECYKLÁCIA VOZIDIEL

EKOLOGICKÉ SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL
Prejsť na obsah
SPRACOVANIE AIRBAG-OV

Naša spoločnosť MAVEBA s.r.o. sa od svojho založenia  v r. 2002 venuje ekologickému spracovaniu starých motorovych vozidiel tzv. selektívnou demontážou. Postupne sme pri demontáži vozidiel začali uvažovať o rozšírovaní činností spojených so spracovaním týchto vozidiel a o spracovaní materiálov, ktoré pri tejto činnosti vznikali. V ďalšom období sme rozšírili prevádzku o technológie na spracovanie autokáblov, olejov a olejových filtrov, ostrihovadlo chladičov a.i.

Naša spoločnosť MAVEBA s.r.o. má udelené povolenia na spracovanie všetkých kategórií vozidiel, od osobných až po nákladné a rôzne iné mechanizmi a pracovné stroje. V spolupráci so spoločnosťou Caaviar.sk spol. s r.o. sú v našej spoločnosti vyvíjané zariadenia na spracovanie už spomínaných odpadov zo starých vozidiel.

Významnou činnosťou pri spracovaní odpadov v našej spoločnosti je deaktivácia a spracovanie airbag-ov a bezpečnostných pásov s pyropatrónom všetkých druhov. Naša spoločnosť používa na túto činnosť certifikované zariadenie viarline BAGBUSTER 590 - airbag disarmer vyvinuté spoločnosťou Caaviar.sk spol. s r.o. na ktoré má spoločnosť MAVEBA s.r.o. udelený súhlas: MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR číslo: 6582/2014-3.3
INFORMÁCIE Z ORSR:
MAVEBA spol. s r.o. je zapísaná v ORSR súdu Prešov
Vložka číslo:  13579/P
Návrat na obsah